Elektrické topení
Navštivte naše stránky zaměřené na konkrétní sortiment:
Elektrické podlahové topení Elektrické přímotopy Sálavé topné panely Vyhřívání okapů Koupelnová topidla Elektrické topení - Kompletní sortiment FENIX
 

Elektrokotel proč ne

Pokud se jednou rozhodnete topit elektřinou, je elektrokotel řešením, které přináší v porovnání s elektrickými přímotopnými systémy (sálavými nebo velkoplošnými) pouze samé nevýhody a negativa. Proto nás vždy znovu a znovu udivuje rozhodnutí stavebníků, kteří si v dnešních novostavbách či dokonce nízkoenergetických (NED) domech pořizují teplovodní topné systémy poháněné elektrickým kotlem. Přímotopný elektrický systém (podlahové topení, nástěnné nebo stropní topné panely, stropní topná fólie) tuto službu nejenže provede také, ale provede ji levněji a komfortněji. Posuďte sami:

Přímotopné podlahové, nástěnné nebo stropní topné systémy

  • jistě pořídíte za nižší pořizovací cenu než odpovídající řešení s elektrokotlem a teplovodním rozvodem v podlaze nebo s nástěnnými radiátory
  • dobře navržené s malou mírou akumulace umožňují velmi přesnou a detailní regulaci po jednotlivých místnostech s individuálním nastavením topného režimu každé části, a to je spolu s přesným udržováním nastavené teploty bez zbytečných překmitů směrem nahoru (ty platíte) a dolů (znamenají nekomfort) podstatou úsporného provozu a komfortu. Regulace přímotopného topení to snadno zvládne - nemusí totiž řešit teplotní setrvačnost teplonosného média a jeho vždy stejnou teplotu pro všechny místnosti.
  • vyrábějí teplo přímo v místě spotřeby, odpadají tedy energetické ztráty při distribuci tepla vyrobeného někde jinde; lokální přímá výroba tepla je postatou dokonalé regulovatelnosti
  • jejich základní vlastností je velmi dlouhá životnost, nevyžadují servis, revize, kontroly ani další provozní náklady, nic se v nich totiž netočí ani netlakuje
  • nikdy Vám při poruše nemohou  znehodnotit stavební konstrukce únikem vody (v podlaze často dlouho nepozorovatelným) z tlakového vodního okruhu

Elektrokotel proč ne

Je vhodný jako bivalentní zdroj pokud topíte v kotli na pevná paliva a v nepřítomnosti nebo v noci chcete zajistit temperaci objektu.

V dnešní době nízkoenergetických staveb s malou potřebou tepla již není nejdůležitějším a jediným kritériem cena energie pro vytápění, ale také kontext dalších udržovacích nákladů, životnosti a dobré regulovatelnosti, která je základem neprůstřelného komfortu a úsporného provozu. Obecně při topení elektřinou také platí výhoda přímotopného tarifu, u kterého je cena za kWh téměř poloviční proti běžné sazbě - na tuto levnou elektřinu pak funguje celá domácnost se všemi spotřebiči !

Elektrokotle a tepelná čerpadla 

Pro pořádek ještě zmiňme zařízení často spojovaná do funkčních celků s elektrokotli  - dnes velmi populární tepelná čerpadla. Málokterý stavebník si v honbě za co nejlevnější kWh tepla stačí dobře spočítat rentabilitu tohoto technologicky složitého a drahého zařízení, u kterého často návratnost leží za hranicí životnosti, kdy se mění klíčové komponenty celého systému. Nejexponovanější a nejdražší částí tepelného čerpadla je kompresor, jehož udávaná životnost je mezi  10-15 lety a lze předpokládat, že díky zastaralosti technologie bude po jeho dožití doporučena výměna celého zařízení. Drtivá většina tepelných čerpadel je vyrobena z komponent pocházejících z Číny a předražená prodejní cena má za úkol zajistit prosperitu výrobce a prodejců, nikoli zajistit úspory zákazníka. Je tedy nutné započítat nejen pořizovací cenu tepelného čerpadla, ale také všechny „udržovací" náklady. Ty jsou stejné jako u ostatních zdrojů tepla (např. plynový kotel, kotel na pevná paliva atd.) Vždy je nutné zařízení zkontrolovat před začátkem topné sezóny, zjistit úniky chladiva, opotřebovanost komponent,  provést diagnostiku systému. Placené prohlídky 2x ročně jsou často vyžadovány na uplatnění záruk. Všechny tyto náklady se výrazně podílejí na celkové ceně vyrobené energie. Bezúdržbovost a dlouhá životnost elektrického přímotopného topení pak zní jako pohádka.

 

 

Spotřeba skutečného domu vytápěného elektrickým přímotopným topením

Charakteristika domu a domácnosti: Nízkoenergetický dřevěný dům na okraji Plzně v nově budované zástavbě.

elektrické přímotopné topení v nízkoenergetickém domě elektrické přímotopné topení v nízkoenergetickém domě 

NED v Plzni - vytápění elektrickým přímotopným sálavým a velkoplošným topením

Jde o dvoupodlažní stavbu o celkové obytné ploše 158,37 m2: 1.NP - 78,86 m2, 2.NP - 79,51 m2. Dům byl uveden do provozu v listopadu 2009 a rodina jej od tohoto období plně využívá. Je obýván pětičlennou rodinou, tři malé děti, v současné době (2009-2010) je manželka na mateřské dovolené, tzn., že provoz kuchyně je v celodenním režimu. Domácnost pro svůj provoz využívá pouze jednu energii - elektrickou a je standardně vybavena elektrickými spotřebiči, vč. sušičky prádla o příkonu 2300 W. Pro vaření je kuchyně vybavena indukční varnou deskou. Ohřev TUV je zajišťován dvěma el. bojlery: pro kuchyňský provoz o objemu 20 litrů (je umístěn v blízkosti dřezu) a pro koupelnový provoz o objemu 200 litrů. Tento bojler je kombinovaný se solárním zdrojem o ploše 3,56 m2. V obytném prostoru je počítáno se stavbou teplovzdušného krbu (bez rozvodů teplého vzduchu do všech místností), který bude realizován v budoucnosti. Dům nemá rekuperační jednotku, větrání probíhá klasickým způsobem okny. V současné době rovněž nejsou instalovány topné žebříky v koupelnách. Hlavní jistič je osazen 3x25 A. Před montáží rozvaděče byla kladena velká pozornost na rovnoměrné rozložení zatížení jednotlivých fází. Promyšlené rovnoměrné fázové zatížení má vliv na volbu optimální hodnoty hlavního jističe, příp. montáž odlehčovače proudové zátěže, což ovlivňuje provozní ekonomiku domácnosti a je základním ukazatelem pro montáž domovního rozvaděče.

Investor původně uvažoval o osazení proudového odlehčovače zátěže, typ HJ 306, odpojující v případě potřeby topné okruhy ve dvou prioritách. Odlehčovač zátěže nebyl zatím osazen a dosavadní zkušenost z provozu domácnosti jeho osazení ani nevyžaduje. Domovní sazba pro odběr elektrické energie je D 45 - comfort, dodavatelem je společnost ČEZ.

Vytápění i když se jedná z architektonického hlediska o standardně řešený dům, přesto investor nezvolil běžně užívaný standardní teplovodní systém vytápění. Byla zvolena elektrická energie a velkoplošné systémy. Důvod pro tuto volbu se dá shrnout do „5M", ve kterých si investor formuloval zadání pro volbu vytápění svého domu; bonusem je zcela automatický provoz:

  • minimalizovat investiční náklad
  • minimalizovat provozní náklady domácnosti
  • minimalizovat, příp. zcela vyloučit, náklady na údržbu a servis
  • maximalizovat komfort dodávky tepla
  • maximalizovat životnost systému, vč. záruční doby

Po vyhodnocení nabídky na trhu padla volba na velkoplošné systémy ECOFLOOR a ECOFILM v následující kombinaci: v 1.NP a v koupelně 2. NP jsou položeny atypové kabelové rohože ECOFLOOR, typ PSV, pouze v koupelně 1.NP je rohož typová, typ LDTS. Ve 2.NP jsou instalovány topné folie ECOFILM, typ C, pod sádrokartonovou stropní konstrukci. O investičních nákladech topné technologie dostatečně vypovídá následující tabulka. Náklady na materiál elektrických rozvodů a ostatních komponentů elektroinstalace byly zahrnuty do nákladů na celkovou elektroinstalaci a nebyly sledovány odděleně. Vlastní instalaci topné technologie si investor provedl sám.

vypočtená tepelná ztráta dle jednotlivých místnostíPodíl systému ECOFILMPodíl systému ECOFLOORCelkový instalovaný výkon a cena

Qc (W)

W

Kč bez DPH

W

Kč bez DPH

W

Kč bez DPH

5613

4210

22.869,-

2960

14.186,-

7170

37.055,-

Oba systémy topné technologie, ECOFLOOR i ECOFILM, jsou instalovány do podlahové, resp. stropní konstrukce. Požadavek na jejich speciální údržbu je nulový, údržba a servis je stejný jako u standardní domácí elektroinstalace. Uživatelský komfort dodávky tepla vyplývá z funkce zvolených velkoplošných systémů ECOFLOOR a ECOFILM. U klasického ústředního vytápění, kde zdrojem tepla v místnosti je teplovodní radiátor, dochází k dodávce tepla z jednoho bodu o vysoké teplotě, od kterého se teplo šíří cirkulací teplého vzduchu a místnost je prohřívána od stropu dolů (stejné je to i u většiny elektrických nástěnných těles). Protože vytápění je o pocitech, cítíme se v komfortně teplém prostoru až v momentě, kdy je požadovaná komfortní teplota dosažena u podlahy, protože u nohou vnímáme teplo nejcitlivěji. Nejtepleji je však u těchto systémů v prostoru, kde teplo vůbec není potřeba, u stropu. Abychom dosáhli požadovanou komfortní teplotu u podlahy, je nutné místnost „přetopit", to však rozhodně není z ekonomického hlediska žádoucí. Toto negativum zcela odstraňují podlahové a stropní velkoplošné systémy, které zaručují rovnoměrné rozložení teplot v horizontální i vertikální rovině místnosti. Tato rovnoměrnost teplot je jedním z hlavních důvodů vysokého komfortu vytápění a zejména u systémů elektrického přímého vytápění při současně nízkých provozních nákladech. Systém podlahového vytápění, který je velmi příjemný zejména u tzv. studených podlahových krytin, jako je dlažba, laminátová plovoucí podlaha apod., je dnes již celkem běžně využíván a zejména v koupelnách patří k běžnému standardu. Program ECOFLOOR nabízí celou řadu výrobkových skupin a tvoří nejrozsáhlejší nabídku na trhu. Rozdíl oproti teplovodnímu podlahovému vytápění je především ve velmi nízkém investičním nákladu na technologii i realizaci. V 1.NP je konstrukce podlahy provedena tzv. mokrým procesem - nosná deska je vylita z anhydritové samonivelační hmoty. Proto byly pro vytápění tohoto podlaží zvoleny elektrické kabelové rohože ECOFLOOR. Z nabízeného sortimentu byly vybrány atypové kabelové rohože z důvodu jednoduché a rychlé pokládky na stavbě. Tyto topné rohože byly dodány pro každou místnost v optimálních plošných výkonech a rozměry a tvary kopírovaly obvod místnosti (byly vynechány pouze plochy pod trvale umístěnými zařizovacími předměty). Pouze v koupelně byla použita typová kabelová rohož.

Ve 2.NP, kde je podlahová konstrukce dřevěná, bylo navrženo elektrické stropní vytápění systémem ECOFILM. Jde o princip tzv. infračerveného vytápění, tedy o vysoce efektivní systém, podobný slunečnímu svitu, kdy jsou primárně ohřívány předměty, nikoliv vzduch. Zdrojem jsou elektrické topné folie ECOFILM, typ C, instalované pod sádrokartonovou stropní konstrukci. Topná folie ECOFILM sálá přes sádrokarton infračervené paprsky směrem dolů k podlaze, které jsou pohlcovány předměty, včetně člověka, a teprve až po dopadu na tyto předměty se přemění v energii tepelnou. Tato moderní technologie zaručuje, že teplo je vytvářeno vždy tam, kde je ho nejvíce zapotřebí. Potřebný výkon je instalován určitým počtem a délkou jednotlivých pruhů folie ECOFILM vzájemně propojených vodiči. Délky a počty pruhů a jejich plošný, resp. délkový výkon, byly navrhovány tak, aby jejich tepelný tok optimálně odstínil chladné sálání obvodových a střešních konstrukcí v místnosti a maximálně pokryl pobytovou plochu, tzn. byl zajištěn rovnoměrný ohřev prostoru. Pro koupelnu byla zvolena opět atypová kabelová rohož ECOFLOOR z důvodu komfortu teplé dlažby, která zvláště v koupelnách má velké opodstatnění a není jen záležitostí komfortu, ale i praktická, z důvodu rychlého vysychání mokré podlahy.

V domě jsou dvě střešní okna. Pro zamezení jejich rosení byly instalovány do sádrokartonových šikmých parapetů elektrické topné folie ECOFILM, typ F, o výkonu 300 W/m². Instalovaný výkon pod každé okno je 45 W. Spínání je nezávislé na regulaci vytápění, vypínačem. Vzhledem k tomu, že elektrické topné rohože jsou položeny v obývacím pokoji až k francouzkým oknům, nebylo nutné řešit zamezení jejich rosení jiným způsobem; teplotní proudění vycházející z podlahy je dostatečné. Na oba systémy ECOFLOOR a ECOFILM je standardně poskytovaná záruka 10 let. Jejich životnost je srovnatelná se životností stavebních konstrukcí.

Regulace vytápění je zatím provizorně řešena pokojovými termostaty EuroThermo 099-ECO2 osazenými v každé místnosti. Pro příští topnou sezonu je již počítáno s centrální regulací vlastní výroby, umožňující podrobné odečítání spotřeby a délky provozu topné technologie v jednotlivých místnostech. Po realizaci budou vloženy základní informace.

U domácnosti je podrobně sledovaná spotřeba energie. Dům je v užívání od listopadu 2009, proto první vyúčtování je pouze za 5 měsíců, je v něm ale zahrnuta prakticky celá topná sezony. V roce 2010 bylo zúčtovací období naopak posunuto, proto vyúčtování za rok 2010 představuje celých 15 měsíců provozu domácnosti.

ObdobíSpotřebaCZK včetně DPH
NT (kWh)VT (kWh)
12.11.2009 - 15.4.2010 (5 měsíců)

6 016,0

412,0

17 144,0

16.4.2010 - 13.7.2011 (15 měsíců)

9 718,0

550,0

29 910,0

Ke stažení: vyúčtování 2010  
   
   

designed by 4D | contents ©2023