Elektrické topení
Navštivte naše stránky zaměřené na konkrétní sortiment:
Elektrické podlahové topení Elektrické přímotopy Sálavé topné panely Vyhřívání okapů Koupelnová topidla Elektrické topení - Kompletní sortiment FENIX
 

Vytápění nízkoenergetických domů (NED)

Měrná potřeba tepla (kWh/m2.rok) je určujícím kritériem pro zatřídení stavby do škály energetické náročnosti budov, nízkoenergetický dům (NED) je definován potřebou energie na vytápění do 50 kWh/m2.rok.

 

 zatřídění potřeba energie na vytápění [kWh/m2.rok]
 nulové domy < 5
 pasivní domy < 15
 nízkoenergetické domy  < 50
 obvyklá novostavba 80 - 140
 starší výstavba až dvojnásobek hodnot obvyklých novostaveb a více

  

Čím vlastně topit v nízkoenergetickém domě? Tuto otázku slyšíme ve svém okolí stále častěji v souvislosti se zvyšujícím se podílem nízkoenergetických a pasívních novostaveb, ale i nově rekonstruovaných domů, které splňují nízkoenergetický standart. Není divu, ceny energií rostou závratným tempem a stavebníci investují do tepelně-izolačních kvalit svého domu stále více a častěji - a dělají dobře. Dobré tepelně-izolační vlastnosti budov jsou alfou i omegou úspor energie vynaložené na vytápění a tím také dobrou investicí na celý život. Důkladným zateplením a celkovou tepelně izolační kvalitou obálky domu klesá jeho energetická náročnost, tedy množství energie, které na vytápění v průběhu topné sezóny potřebujeme. Tím se také podstatně mění poměr spotřebovaných energií - v minulosti činil průměrný poměr energie spotřebované v domácnostech na vytápění přes 70% celkové spotřeby energií, u dnešních nízkoenergetických domů ale tento poměr rapidně klesá až ke 30% a u pasívních domů je to ještě méně. Se snižující se energetickou náročností a potřebou tepla také klesá význam ceny energie, kterou topíme, jako nejdůležitějšího kritéria pro volbu otopného systému a vzrůstá význam dalších investičních vstupů. Nejdůležitější pak už nemusí být cena samotné energie, ale souhrn dalších souvisejících nákladů a vlastností topného systému.

 

Co nejvíce ovlivňuje cenu za provoz topného systému nízkoenergetického domu v dlouhodobém časovém horizontu, kromě ceny samotné energie:

 

Pořizovací cena moderního elektrického přímotopného systému je znatelně nižší, než pořízení jakéhokoli jiného topení pro nízkoenergetický dům. Elektrické topení je také nejlépe a nejpřesněji regulovatelný zdroj tepla a nevyžaduje žádnou údržbu ani servisní zásahy. Životnost komponentů např. pro elektrické podlahové topení je kolem 50ti let.

Malý příklad provozně velmi úsporného, ale vstupně nákladného způsobu vytápění s omezenou životností danou technologickou náročností je tepelné čerpadlo. Vyžaduje také určité servisní zásahy a kontroly, v porovnání s přímotopnými elektrickými systémy tak v celkové bilanci nákladů (pořízení, servis, provoz) může často tepelné čerpadlo u nízkoenergetického rodinného domu v dlouhodobém časovém horizontu svou návratností hraničit s životností. Přitom u energeticky náročných nezateplených objektů jako jsou třeba památky, nebo u velkých staveb či bytových domů je technologie tepelného čerpadla vzhledem k jejich větší potřebě tepla smysluplnou možností.

Stačí trocha práce s těmito fakty a cenami a dostanete velmi zajímavé porovnání. Udělali jsme ho za Vás - výsledky najdete v článku „Provozní náklady topných systémů".

 

 

!TIP! Finance ušetřené na pořízení topného systému použijte na další zlepšení tepelně-izolačních vlastností stavby, celková tepelná ztráta a potřeba tepla se tak dále sníží a Vy ještě znovu ušetříte na dimenzaci elektrických topných komponentů ...

(dab)


designed by 4D | contents ©2024