Elektrické topení
Navštivte naše stránky zaměřené na konkrétní sortiment:
Elektrické podlahové topení Elektrické přímotopy Sálavé topné panely Vyhřívání okapů Koupelnová topidla Elektrické topení - Kompletní sortiment FENIX
 

Tepelná ztráta a dimenzace topného výkonu

Tepelná ztráta je množství energie, kterou musíme do vytápěného prostoru dodat, abychom udrželi teplotu v interiéru na požadované úrovni. Hodnota tepelné ztráty je závislá především na konstrukci a materiálovém složení domu, tj. na tepelně-izolačních vlastnostech obvodových konstrukcí, střechy, stropů, izolaci podlahy, kvality oken atd.

Určující je také tzv. vnější výpočtová teplota se závislostí na regionu a nadmořské výšce (rozmezí cca -12 až -18°C), a požadovaná vnitřní teplota místností (18 až 22°C), která se liší určením místnosti, např. ložnice 18°C, obývací prostor 21°C apod.

Obrázek z termovize: snímek infračervené kamery - oblasti s nejvyššími ztrátami tepla jsou vyznačeny červěnou barvou.

 

Obecně pro podlahové nebo sálavé topné systémy může být tato teplota nižší, než pro klasické konvekční (radiátorové) vytápění.

Údaj o tepelné ztrátě Q [W] je klíčový pro správný návrh a dimenzaci topného systému. Horší varianta je poddimenzování navrženého topení, takový systém má nízkou dynamiku a hlavně v mrazivých teplotách nepokryje tepelnou ztrátu místností a vám bude zima. Lepší případ je předimenzování topení, zima Vám sice nebude, ale zaplatíte zbytečně vysokou cenu za topné komponenty. Pro správné navržení otopného systému domu s dimenzací jednotlivých topných těles a zejména pro elektrické přímotopné  systémy je důležitá také informace o dílčích ztrátách jednotlivých místností nebo prostorů, protože jedině tak můžete beze zbytku využít všech výhod tohoto typu vytápění - včetně nízké pořizovací ceny. Ačkoli předimenzování topných těles není ve většině případů na škodu, např. v případě sálavých (infračervených) topných panelů způsobuje nežádoucí snížení sálavé složky tepla, protože se topidlo pohybuje většinu času mimo oblast své ideální povrchové teploty.

Přesným výpočtem tepelných ztrát se zabývají odborníci - projektanti TZB, pokud si chcete zkusit vypočítat tepelné ztráty sami, můžete využít služeb některého z on-line internetových kalkulátorů.

 

Měrná potřeba a spotřeba energie na vytápění

V teorii vytápění jsou často zmiňovány pojmy potřeba a spotřeba tepla. I když jsou často mezi sebou neodborně zaměňovány, každý z nich znamená něco jiného.

Potřeba tepla charakterizuje tepelně - izolační vlastnosti objektu, přímo souvisí s celkovou tepelnou ztrátou (tedy i ztrátou větráním), je to veličina, která nám říká kolik tepla potřebujeme pro vytopení domu. Měrná potřeba tepla (kWh/m2.rok) je vztažena na jednotku plochy za rok a umožňuje zatřídení stavby do škály energetické náročnosti domů, viz. tabulka, a definovat tak nízkoenergetický nebo pasívní dům, či dům energeticky náročný.

zatřídění

potřeba energie na vytápění [kWh/m2.rok]

 nulové domy

< 5

 pasivní domy

< 15

 nízkoenergetické domy

< 50

 obvyklá novostavba

80 - 140

 starší výstavba

až dvojnásobek hodnot obvyklých novostaveb a více

Spotřeba tepla je naopak to, co skutečně spotřebujeme a samozřejmě zaplatíme - je závislá na zvoleném topném systému, jeho účinnosti, účinnosti  rozvodů, možnosti přesné regulace, ale také na tepelných ziscích slunečních, od přístrojů a osob apod. Spotřeba tepla je uvedena formou procentuálního podílu z celkové spotřeby energií na průkazu energetické náročnosti budov, tzv. PENB.

 

PENB - průkaz energetické náročnost budov

Účelem tohoto dokumentu je jednoduché zhodnocení budovy z hlediska její roční energetické náročnosti. Hodnotí se kompletně spotřeba všech energií, které do budovy vstupují, tj. energie na vytápění, chlazení (klimatizace), mechanické větrání, přípravu TUV, osvětlení a další podpůrné systémy (čerpadla, motory, ventilátory).

V průkazu se naopak nezohledňuje spotřeba energie na ostatní domácí spotřebiče (chladnička, pračka, počítač, vaření apod.).

PENB musí být podle zákona o hospodaření energií od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace všech nových staveb, protože se stává součástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Průkaz energetické náročnosti budovy také nesmí být starší 10ti let. Zpracováním PENB se zabývají akreditované odborné firmy, u kterých také získáte podrobné informace o cenách a požadovaných vstupních údajích.

Obrázek: ukázka průkazu energetické náročnosti budov PENB PENB - ukázka

Průkaz ENB je tedy jak legislativní nutností u novostaveb, tak důležitým porovnávacím materiálem např. pro kupujícího nemovitosti. Pomocí grafické analogie s již dlouho známou a používanou energetickou charakteristikou domácích spotřebičů informuje pomocí grafického výstupu s označením A-G o celkové roční výši spotřebované energie i jejím měrném ekvivalentu vztaženém na m2 a rok. Úplně jednoduše ale finanční náklady nezjistíme, do hry často vstupuje více druhů energií za různé, neustále se měnící ceny a tak je nutné se hlouběji ponořit do protokolu k průkazu ENB a energie rozlišit.

Měrná roční spotřeba energie ale nemá nic společného s měrnou roční potřebou energie (kWh/m2.rok)! Pokud např. z grafického výstupu PENB vyčleníme procentuálně uvedeným podílem spotřebu energie na výrobu tepla, dostaneme informaci o spotřebě energie s konkrétním topným systémem, pro příklad dejme tomu tepelným čerpadlem*. Tepelné čerpadlo v závislosti na faktoru své účinnosti teoreticky může vyrobit 3x více energie, než spotřebuje a tím podstatně ovlivní spotřebu energie pro vytápění.

* Technologie tepelného čerpadla je vstupně poměrně finančně náročná a pro svou technologickou náročnost vyžaduje také určité servisní zásahy a kontroly. V porovnání s přímotopnými elektrickými systémy tak v celkové bilanci nákladů (pořízení, servis, provoz) může často tepelné čerpadlo v dlouhodobém časovém horizontu svou návratností hraničit s životností.

Pokud chceme získat možnost relevantnějšího porovnání skutečných tepelně - izolačních vlastností domu nezávisle na jeho topném systému a dalších energetických systémech, musíme sáhnout hlouběji do protokolu k PENB, kde je uveden orientační údaj o tepelné ztrátě a také měrná roční potřeba energie na vytápění umožňující zatřídění stavby do škály energetické náročnosti domů a definovat tak nízkoenergetický nebo pasívní dům. Tak zjistíme porovnatelnou skutečnou energetickou potřebu domu neovlivněnou faktory jako jsou účinnost topného systému a nezávislou na dalších technologiích.

Z údaje o tepelné ztrátě v protokolu k PENB dokážeme navrhnout elektrický přímotopný systém do celého domu, i když přesnější a správnější je dimenzace topení podle výpočtu projektanta stavby. Takový výpočet obsahuje přesné dílčí tepelné ztráty jednotlivých místností a je přímo určen pro přesnou dimenzaci topných těles nebo ploch. Tak je možné navrhnout topné prvky s maximální pořizovací a provozní efektivitou.

(dab)


designed by 4D | contents ©2024